Monday, November 29, 2021

How To Do Absolutely Nothing - ஒன்றுமே செய்யாமல் இருப்பது எப்படி

My Tamil translation of Barbara Kingsolver's How To Do Absolutely Nothing

 

ஒன்றுமே செய்யாமல் இருப்பது எப்படி

 

கடலோர விடுதி ஒன்று வாடகைக்கு எடு, சிறிய அறையானாலும் பரவாயில்லை.
ஆனால் கடற்கரையோரம் நடை பயிலக் காலணிகள் கொண்டு போகாதே.
வெளியே அணிய நல்ல உடைகள் எதுவும் எடுத்துச் செல்லாதே.

கைபேசியோ மடிக்கணிணியோ பிறவெதுவுமோ வேண்டாம்.
வார்த்தை விளையாட்டு வேண்டுமானால் எடுத்துக் கொள்,

மதிப்பிட பேனாவும் சரிபார்க்க அகராதியும் இல்லாமல்.
சமையல் குறிப்புகளோ பொருட்களோ வேண்டாம்.

மீன் பிடித் தூண்டில் கொண்டு போகலாம்,
நரம்பும் முள்ளும் இரையும் இல்லாமல்.

அனைத்தையும் விட்டுச் செல்.
மிச்சமிருப்பது

எதுவென்று
பார்.

 

Rent a house near the beach, or a cabin
but: Do not take your walking shoes.
Don’t take any clothes you’d wear
anyplace anyone would see you.
Don’t take your rechargeables.
Take Scrabble if you have to,
but not a dictionary and no
pencils for keeping score.
Don’t take a cookbook
or anything to cook.
A fishing pole, ok
but not the line,
hook, sinker,
leave it all.
Find out
what’s
left.

Tuesday, November 16, 2021

களிமண்ணும் கூழாங்கல்லும்

 களிமண்ணும் கூழாங்கல்லும்


"அன்பு தன் விருப்பத்தை முன்னிறுத்துவதில்லை 

தன்னிலை பற்றிக் கவலை கொள்வதில்லை.

அடுத்தவருக்கோர் இளைப்பாற்றலைத் தரும்,

கரடுமுரடான பாதையிலும் கணநேரக் கனிவைக் கொடுக்கும்"


கால்நடைகள் மிதித்து மிதித்துக் கெட்டித்துப் போனக் 

களிமண் கட்டியொன்று கூறியது.

ஓடை நீர் நடுவே ஒய்யாரமாய் வீற்றிருந்தக்

கூழாங்கல்லொன்று எதிர்ப்பாட்டுப் பாடியது


"அன்பு தன் விருப்பத்தை முன்னிறுத்தும்

தன் மகிழ்ச்சியில் மற்றவரை மட்டுறுத்தும்

அவர்கள் இடையூற்றில் தான் இன்பமுறும்

தெளிந்த நீரோட்டத்திலும் சிறு தடங்கல் உருவாக்கும்”


வில்லியம் பிளேக் (1757-1827) The Clod And The Pebble

மொழியாக்கம் – ப.செந்தில் நாதன்


The Clod and the Pebble

"Love seeketh not itself to please,
Nor for itself hath any care,
But for another gives its ease,
And builds a Heaven in Hell's despair."

So sung a little Clod of Clay
Trodden with the cattle's feet,
But a Pebble of the brook
Warbled out these metres meet:

"Love seeketh only self to please,
To bind another to its delight,
Joys in another's loss of ease,
And builds a Hell in Heaven's despite."

Tuesday, September 28, 2021

எத்தனை முத்தங்கள்

 எத்தனை முத்தங்கள்

என்னைத் திருப்திப் படுத்த உன் செவ்விதழால் 
எத்தனை முத்தங்கள் வேண்டும் என்று கேட்கிறாய் லெஸ்பியா;
முதற்கடவுளின் உறைவிடத்திற்கும் 
மூதாதையரின் நினைவிடத்திற்கும் இடைப்பட்ட 
மூலிகை மணக்கும் ஆப்பிரிக்க நிலத்தின் 
மணல்துகள்கள் எத்தனையோ அத்தனை;
ஊருறங்கும் நள்ளிரவில் மனிதர்களின் 
உள்ளார்ந்த ஆசைகளைக் கண்கொண்டு பார்க்கும் 
விண்மீன்கள் எத்தனையோ அத்தனை;
வேவு பார்க்கும் கண்கள் எண்ணமுடியாத அளவுக்கு,
புறம்பேசும் நாக்குகள் தடுக்கமுடியாத அளவுக்கு,
அத்தனை முத்தங்கள் வேண்டும்; 
அதற்கு மேலும் வேண்டும்,
உன் மேல் பித்தாய்த் திரியும் இந்தக் காட்டுலஸுக்கு.


Catullus -7

Lesbia, you ask how many kisses of yours
would be enough and more to satisfy me.
As many as the grains of Libyan sand
that lie between hot Jupiter’s oracle,
at Ammon, in resin-producing Cyrene,
and old Battiades sacred tomb:
or as many as the stars, when night is still,
gazing down on secret human desires:
as many of your kisses kissed
are enough, and more, for mad Catullus,
as can’t be counted by spies
nor an evil tongue bewitch us.


Gaius Valerius Catullus (c. 84 – c. 54 BC), often referred to simply as Catullus was a Latin Poet of the late Roman Republic. In 25 of his poems he mentions his devotion to a woman named Lesbia, who is widely believed to have been the Roman aristocrat Clodia Metelli.

Translation notes : 

Oracle of Jupiter - முதற்கடவுளின் உறைவிடம்

Sacred tomb of Battiades - Founder of town of Cyrene - மூதாதையர் நினைவிடம்

Libya - was the word used for Africa in Roman empire - ஆப்பிரிக்கா

Resin - Silphium , unidentified plant that was used in as a seasoning, perfume, aphrodisiac, contraceptive and medicine in antiquity - மூலிகைMonday, March 01, 2021

An experience like no other

F: 

An experience like no other
Did I find with him
Oh all the naughty thoughts of that day
Oh my reddened cheeks pinched by his graceful hands

M:
Tottering on her feet did she appear
Without any warning I approached her
"Don't do this" she said "I cant handle it"
Then I gave her a kiss
"One's not enough" she said,
"One's not enough" 

F:
"What beautiful eyes" he said as he came closer
"What a wonderful lass",
And plied me with more sweet nothings
"I've found my girl, it is you"
he pleaded with his eyes
"I'm the one for you" he intoned, "I'm the one"
 

M:
Like an elegant chariot does she move and sway
My thoughts caress her top cloth and play
"Where" she asked, "here" I replied
Near she came, Elsewhere we flew
 

F: It was nippy like a drop of dew
And sweet like a forbidden fruit
It fell as drops of rain
And bloomed as a flower
There was no sleep for us
Nor were we unfulfilled
And till others came
We weren't apart, we weren't apart!

No marks for guessing which Tamil Song this is.

Sunday, February 14, 2021

The Girl in The Car Ahead

I've traveled in this highway for decades. Every curve of the road and every denuded hill and every dry riverbed is imprinted in my memory. Muscle memory takes over driving now a days. Everything is same old. Nothing new. Scorching sun at noon. Air-conditioning inside. Dreary landscape outside. Trucks that I overtake. Sporty European cars that overtake me. The car in front of me is going at a steady speed. I don't wish to overtake him. Am just following monotonously. Suddenly the girl next to him lifts her arms, sways with the music she is hearing and wiggles her arms to the tune. I can't hear the music. Nor see her face. All I see is frizzy hair and two arms swaying to the music in the car in front of me. All dreariness vanishes. Her joy sparks a smile in me. Life looks better. I don't try to go along side and look at her. No need. Just the fact that she was happy at that moment and passed on the joy to me is enough.